Illustraties voor een brochure dat de Brusselse gewestelijke begroting begrijpelijk tracht uit te leggen aan alle leeftijdscategorieën.
Opdrachtgever: Brussel Financiën en Begroting