De bovenstaande illustraties kunnen in twee categorieën worden opgedeeld: functionele en louter recreatieve. Tot de eerste behoren logo's, pictogrammen, covers en uitnodigingen. Tot de tweede diverse schetsen die ik de afgelopen jaren maakte. Ik hoop dat het plezier dat het tekenen mij verschaft in beide categorieën duidelijk naar voren komt.