Infografiek die de verschillende manieren van afvalophaling van gebruikte drankkartons in verscheidene Europese landen verduidelijkt. ACE gebruikt de infografiek in haar promotie van het drankkarton naar verschillende overheden toe.
Opdrachtgever: ACE (Alliance for Beverage Cartons and the Environment)