Infografiek die de recyclage van een drankkarton visueel bevattelijk maakt. ACE gebruikt de infografiek in haar promotie van het drankkarton naar verschillende overheden toe.
Opdrachtgever: ACE (Alliance for Beverage Cartons and the Environment)