Zoem
Opmaak van de activiteitenkalender van het Gemeenschaps-centrum Elzenhof.

Opdrachtgever:
Gemeenschapscentrum Elzenhof